Netolice

Město Netolice patří k nejstarším městům v Čechách, první zmínka je již v Kosmově kronice z roku 981. Naleznete jej v šumavském podhůří, na půli cesty mezi Českými Budějovicemi a okresním městem Prachatice. Leží v půvabné pahorkaté krajině, obklopené rybníky z nichž mnohé pamatují slavné rožmberské rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan a místního rodáka Štěpánka Netolického. Rozlehlé náměstí s podloubím a renesanční kašnou, množství památek a starodávných romantických uliček vypovídá o pozoruhodné historii města, jehož centrum je vyhlášeno městskou památkovou zónou. Největšího významu dosáhlo zdejší osídlení v době existence slovanského hradiště na vrchu Ján, které bylo sídlem knížecí správy pro značnou část tehdejších jižních Čech. Netolice byly i důležitým obchodním střediskem na křižovatce několika obchodních stezek, z nichž nejdůležitější byla Linecká z Rakouska a Zlatá z bavorského Pasova. Obchodní tradice trhového města se zachovala až do poloviny 20. století, díky známým jarmarkům, kde se převážně obchodovalo s koňmi a dobytkem. Díky tomu prosperovalo až 27 hospod.

Ostatně právě koně proslavili Netolice již ve středověku, hlavně v podobě samostatného plemene tzv. Netolického těžkého tažného koně, které údajně používali i husité k válečným vozům. Tradice chovu koní trvá dodnes - zvláště známé jsou Netolické dostihy na půvabném závodišti u zámku Kratochvíle. V okolí je řada turistických jízdáren. Velkým zlomem v historii města bylo období 16. století, kdy Netolice s přilehlými vesnicemi získali Rožmberkové. Ti hlavně přetvořili tuto krajinu z rozsáhlých hvozdů a močálů vybudováním soustavy rybníků do podoby, ve které zůstala prakticky dodnes. Velký význam mělo i postavení loveckého zámečku Kratochvíle Vilémem z Rožmberka. Současně byla kolem zřízena obora pro zvěř - tehdy největší v Čechách - které padlo za oběť několik vesnic. Častým hostem zde býval i Vilémův bratr - známý Petr Vok. Zámek je dnes národní kulturní památkou a jedinečnou ukázkou italské renesanční architektury v Čechách. Je v něm umístěna expozice českého animovaného filmu. Dospělý návštěvník se tak potěší atmosférou rekonstruovaného zámku s krásnou zahradou a dětské oči rozzáří Hurvínek se Spejblem, nebo třeba Krteček. Zážitkem jsou i prázdninová noční divadelní představení v zámecké zahradě.

Pro turisty je připravena nová naučná stezka po památkách města, která je součástí projektu Historická krajina Netolicko a samozřejmě muzeum JUDr. Otakara Kudrny v renesančním tzv. rožmberském domě na náměstí. Muzeum se pyšní rozsáhlými sbírkami zbraní, skla, cínu, lidového nábytku a mimo jiné i druhou největší sbírkou pohlednic u nás, asi 160 000 kusů. Připravuje se v něm zřízení informačního střediska mikroregionu. Unikátní památkou je přemyslovské hradiště Ján, kde je křižovatka naučných stezek a připravuje se vybudování turistického východiště a archeologického parku s rozhlednou ve stylu slovanské strážní věže. Další součástí projektu Historická krajina Netolicka je právě otevřená naučná cyklotrasa.

Naučná cyklostezka tvoří okruh po historických památkách Netolicka, který je dlouhý cca 50 km. Vede nejatraktivnějšími přírodními a historickými lokalitami v tomto regionu a některé památky nově představuje veřejnosti. Značná část prochází bývalou Rožmberskou oborou ze 16. století, která je dodnes příkladem unikátně zachovalé historické jihočeské krajiny s řadou starodávných rybníků. Okruh je napojen na dálkové cyklotrasy do dalších atraktivních míst jako Hluboká n/Vl., Holašovice, Č. Krumlov, Prachatice a Vodňany. V centru tohoto okruhu najdete jen pár kroků od města u rybníku Podroužek známý autocamp s koupalištěm.

Poznejte Netolicko, tento krásný kout jižních Čech, ráj turistů, houbařů, rybářů a milovníků koní; oázu klidu, z níž na vás dýchne romantika a historie.

 

Zpět

Zpět