Šumavanka

Jan Nováček

Pan Jan Nováček z Nestánic byl učitelem a ředitelem Lidové školy umění (LŠU), později Základní umělecké školy (ZUŠ) v Netolicích. Tady spolu s paní Hojdarovou, paní Viktorínovou a panem Chlumským vychovávali stovky muzikantů z Netolic a okolí.

Při LŠU založil pan Nováček dětskou dechovou kapelu, která se postupně rozrostla až na 35 členný orchestr. Ten se úspěšně účastnil různých festivalů, hudebních soutěží, přehlídek a slavností a uspořádal několik autorských koncertů se slavnými skladateli, především pak s panem Ádou Doškem. Dechová hudba nehrála jen v Čechách, ale když to bylo již možné, zahrála si i v zahraničí.

Mnoho muzikantů z této kapely pokračuje s muzikou dodnes: Jirka a Pavel Petráškové - malá dechovka Hrachovanka (dříve Škodovanka), Jirka Koleš - Netolická pětka (dříve také Škodovanka), Pepík Šanda - Netolická pětka (dříve Vltavanka), Ondra Kuneš - Posádková hudba v Karlových Varech. K dalším patří Míra Kryštof z Doubravanky, Honza Neužil ze Skalačky a Šumavanky, pak Jarda Sebera z Vodňanské dechovky, dříve i učitel na ZUŠ Netolice a filharmonik Vlaďa Borovka. Bývalí členové dechové hudby LŠU (ZUŠ) Netolice a současní členové dechové hudby Šumavanka jsou: Vláďa Mikeš, Franta Šanda, Venca Šustr, Milan Šanda, Tomeš Kříž, Honza Neužil, Jirka Sotona, Ondra Veselý a Jirka Grill. S dechovkou pana Nováčka hráli i Tonda Špán (zakládající člen dechové hudby ) Doubravanka , Míla Eis (bývalý první křídlovák v Šumavance), Martin Schacherl nebo Jiří Doubek a mohli bychom jmenovat ještě mnoho dalších a stejně bychom na někoho zapomněli.

Pan Jan Nováček se zasloužil o to, že netolická Lidová škola umění měla své jméno v celém kraji. Postaral se o vybudování hudebního sálu v Netolicích, ve kterém se konalo a koná mnoho koncertů až dodnes. Na sklonku svého života byl pan Nováček donucen svoji činnost na ZUŠ v Netolicích ukončit. Hudba pro něj ale byla vším, a proto si založil svou soukromou hudební školu a dále tak pokračoval ve vedení malé dechovky. Tuto malou dechovou kapelu vedl až do své smrti v roce 1999. Z členů této dechovky následně vznikla kapela Netolička , jejímž kapelníkem je Míša Veselý - také žák pana Nováčka.

Za vše, co nám náš pan učitel Jan Nováček předal, co nás naučil, jsme mu všichni vděčni. Doufáme, že se na nás z muzikantského nebe dívá a dobře se mu naše hraní poslouchá.

Za všechny jeho žáky-muzikanty Jirka Grill.


Kapela LŠU Netolice

  Kapela LŠU Netolice v Německu
 

Zpět